Інвестиції

Долучайтесь до інвестиційної діяльності та інвестуйте разом із Вашим надійним партнером — ТАСКОМБАНКОМ.

Інвестиції | Таскомбанк

Private banking ТАСКОМБАНКУ пропонує альтернативні шляхи збереження та примноження капіталу клієнтів і надає вигідні умови для інвестування з привабливою дохідністю.

  • Брокерські послуги торговця цінними паперами (фізичні та юридичні особи) - купівля-продаж цінних паперів в інтересах клієнтів на біржовому та позабіржовому ринку України, міжнародних біржах, операції з ОВДП (облігаціями внутрішньої державної позики), корпоративними та муніципальними облігаціями.
  • Послуги андеррайтинга – залучення інвестицій в бізнес клієнта за допомогою випуску корпоративних облігацій – від консультування до первинного розміщення з підтримкою ліквідності.
  • Залучення коштів клієнта в облігації, випущені банком (фізичні та юридичні особи) – інвестування особистих коштів в облігації банку з подальшим їх використанням в господарській діяльності.
  • Надання послуг депозитарної установи банку із відкриття рахунку, зберігання цінних паперів, обслуговування всіх типів операцій для фізичних, юридичних осіб та емітентів.

Можливість інвестування у цінні корпоративні папери українських емітентів в національній та іноземній валютах

Більше про інвестиційні програми у додатку та у Вашого персонального менеджера

Інвестування в об'єкти нерухомості
small_arrow_up icon