«Кредитна картка Elite»

Основні переваги продукту (В рамках преміальних тарифних пакетів «ТАС-Еліт» (сімейний, приватний, для виплат)

  Умови

  • Максимальна сума/ліміту кредиту – до 5 000 000 грн
  • Строк кредитування 365 днів
  • Реальна річна процентна ставка – до 60,14%
  • Пільговий період – до 45 днів(операції що входять в пільговий період: готівкові операції та безготівкові операції з використанням електронних платіжних засобів)
  • Умова користування пільговим періодом – погашення до 15 числа поточного місяця заборгованості, сформованої на кінець попереднього місяця
  • Дія пільгового періоду розповсюджується як на готівкові, так і на безготівкові операції
  • Відсоткова ставка протягом пільгового періоду 0,0001%, після закінчення пільгового періоду відсоткова ставка 48%
  • Обов’язковий платіж –2% по тілу кредиту та відсотки за користування кредитом
  • Автоматична пролонгація кредитного ліміту
  • Мінімальний час прийняття рішення
  • Відсутність застави

  Попередження про можливі наслідки для Клієнта:

   1. Клієнт зобов’язаний повернути суму кредиту та відсотки за його користування відповідно до умов кредитного договору та вимог законодавства України;

   2. Клієнт має право відмовитися від одержання кредиту частково або в повному обсязі до дня видачі кредиту;

   3. Протягом 14 календарних днів з дня укладення договору клієнт має право відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання грошових коштів, з дотриманням процедури повернення коштів Банку;

   4. Можливі наслідки за невиконання цього Попередження:

   • Кредитодавець має право у визначених кредитним договором випадках вимагати дострокового погашення зобов’язань за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням виконання зобов'язань.
   • Кредитодавець має право на передачу інформації до бюро кредитних історій та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися кредитодавцем під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

   5. Нікому не повідомляйте ПІН до Платіжної картки, код CVV2/CVC2, а також зберігайте їх у таємниці, щоб ні за яких умов вони не стали відомими будь-яким третім особам. Це може призвести до компрометації вашої платіжної картки.

   6. Нікому не повідомляйте та не передавайте Одноразові цифрові паролі (ОТР паролі), які надаються клієнту шляхом відправлення SMSповідомлення/push повідомлення на Зареєстрований номер мобільного телефону, окрім безпосереднього особистого введення таких паролів на сторінці проведення операції, для підтвердження якої надіслано цей пароль.

   7. Внесення Банком будь-яких змін до кредитного договору здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законом.

   8. Кредитодавець не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або від спорідненої чи пов’язаної особи Банку як обов’язкову умову надання кредиту за зазначеними кредитними продуктами (за винятком надання пакету послуг за згодою клієнта).

   9. Клієнти Банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, у тому числі шляхом звернення до Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 503 580, 044 393 25 90 або шляхом надсилання заявки на електронну адресу [email protected], або до відділення Банку, або скориставшись опцією «Зворотній зв`язок» на сайті Банку.

   10. Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

   Сума
   10 000 грн.
   Загальні витрати за кредитом:
   0 грн.
   Сума платежу за розрахунковий період (місяць):
   0 грн.
   Загальна вартість кредиту:
   0 грн.
   Реальна річна процентна ставка:
   0 %
   Строк кредиту, міс.:
   12 міс.
   Процентна ставка за договором:
   0.001 %
   Обслуговування кредитної заборгованості (від суми фінансування), щомісячно:
   3.99 %

   Обчислення здійснені з врахуванням припущень:

   1. використання кредиту в максимальному розмірі в перший день та погашення тіла кредиту рівними частинами протягом 12 місяців;
   2. процентна ставка та інші платежі за умовами договору залишатимуться незмінними протягом строку дії договору;
   3. кредитодавець і споживач виконають свої обов`язки на умовах та у строки, визначені в договорі;
   4. умови застосування пільгового періоду не виконуються.

   Ми не вимагаємо від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або від спорідненої чи пов'язаної особи Банку як обов'язкову умову надання банківських послуг (за винятком надання пакету послуг за згодою клієнта).

   Ми створюємо максимально чіткі та прозорі умови обслуговування для наших клієнтів.

   Ми зобов’язуємось не вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. Згідно ст.15 п.1 ЗУ «Про споживче кредитування» споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладання договору кредитування відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі у разі отримання ним грошових коштів. Споживач має право протягом дії договору достроково розірвати договір. При відмові/достроковому розірванні договору споживач має погасити заборгованість та сплати нараховані за час користування кредитом проценти відповідно до умов договору. Для ініціювання дострокового розірвання договору споживач має звернутись до кредитодавця з відповідною письмовою заявою та укласти додаткову угоду про розірвання договору.

   Клієнти Банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, у тому числі шляхом звернення до Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 503 580 чи до свого Персонального менеджера.

   В роботі з клієнтами ми спрямовуємо свої зусилля для забезпечення найвищих стандартів обслуговування, дотримуючись наступних правил:

   • індивідуальний підхід
   • повага та ввічливість
   • конструктивність
   • якісний сервіс
   • відкритість та прозорість
   • простота в обслуговуванні
   • надійність
   • взаємна довіра.