Преміальні карткові кредитні пропозиції

АТ «ТАСКОМБАНК» пропонує своїм постійним клієнтам скористатися преміальними кредитними пропозиціями.

  «Кредитна картка Elite»

  Основні переваги продукту (В рамках преміальних тарифних пакетів «ТАС-Еліт» (приватний, для виплат):

  • Розмір кредитного ліміту – від 10 тис грн. до 2 млн грн.;
  • Пільговий період – до 45 днів;
  • Умова користування пільговим періодом – погашення до 15 числа поточного місяця заборгованості, сформованої на кінець попереднього місяця;
  • Дія пільгового періоду розповсюджується як на готівкові, так і на безготівкові операції;
  • Відсоткова ставка протягом пільгового періоду 0,0001%; Після закінчення пільгового періоду відсоткова ставка 48%;
  • Обов’язковий платіж – лише 2%;
  • Строк кредитування 365 днів;
  • Автоматична пролонгація кредитного ліміту;
  • Мінімальний час прийняття рішення;
  • Відсутність застави.

  «Овердрафт Gold»

  Основні переваги продукту (В рамках преміального тарифного пакета «ТАС-Комфорт»):

  • Прозорі умови кредитування;
  • Розмір кредитного ліміту – від 10 тис грн. до 2 млн грн.;
  • Строк кредитування 12 місяців
  • Застосування лише фіксованої відсоткової ставки – 35 % річних;
  • Відсутність будь-яких додаткових комісій та плат за користування лімітом овердрафт;
  • Відсутня комісія за зняття готівкових коштів.

  «Кредитна картка для VIP-клієнтів»

  Основні переваги продукту (В рамках преміальних тарифних пакетів «ТАС-Еліт» (приватний, для виплат):

  • Розмір кредитного ліміту – від 10 тис грн. до 2 млн грн.;
  • Пільговий період – до 45 днів;
  • Дія пільгового періоду розповсюджується як на готівкові так і на безготівкові операції;
  • Строк кредитування 12 місяців;
  • Автоматична пролонгація кредитного ліміту;
  • Мінімальна відсоткова ставка за користування кредитними коштами;
  • Щомісячна комісія (3,99%) застосовується тільки в результаті непогашення/неповного погашення кредитної заборгованості.
  Сума
  10 000 грн.
  Загальні витрати за кредитом:
  0 грн.
  Сума платежу за розрахунковий період (місяць):
  0 грн.
  Загальна вартість кредиту:
  0 грн.
  Реальна річна процентна ставка:
  0 %
  Строк кредиту, міс.:
  12 міс.
  Процентна ставка за договором:
  0.001 %
  Обслуговування кредитної заборгованості (від суми фінансування), щомісячно:
  3.99 %

  Обчислення здійснені з врахуванням припущень:

  1. використання кредиту в максимальному розмірі в перший день та погашення тіла кредиту рівними частинами протягом 12 місяців;
  2. процентна ставка та інші платежі за умовами договору залишатимуться незмінними протягом строку дії договору;
  3. кредитодавець і споживач виконають свої обов`язки на умовах та у строки, визначені в договорі;
  4. умови застосування пільгового періоду не виконуються.

  Ми не вимагаємо від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або від спорідненої чи пов'язаної особи Банку як обов'язкову умову надання банківських послуг (за винятком надання пакету послуг за згодою клієнта).

  Ми створюємо максимально чіткі та прозорі умови обслуговування для наших клієнтів.

  Ми зобов’язуємось не вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. Згідно ст.15 п.1 ЗУ «Про споживче кредитування» споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладання договору кредитування відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі у разі отримання ним грошових коштів. Споживач має право протягом дії договору достроково розірвати договір. При відмові/достроковому розірванні договору споживач має погасити заборгованість та сплати нараховані за час користування кредитом проценти відповідно до умов договору. Для ініціювання дострокового розірвання договору споживач має звернутись до кредитодавця з відповідною письмовою заявою та укласти додаткову угоду про розірвання договору.

  Клієнти Банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, у тому числі шляхом звернення до Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 503 580 чи до свого Персонального менеджера.

  В роботі з клієнтами ми спрямовуємо свої зусилля для забезпечення найвищих стандартів обслуговування, дотримуючись наступних правил:

  • індивідуальний підхід
  • повага та ввічливість
  • конструктивність
  • якісний сервіс
  • відкритість та прозорість
  • простота в обслуговуванні
  • надійність
  • взаємна довіра.